Bảng Giá iPad CHÍNH HÃNG APPLE 0926515151

Chế độ bảo hành : 1 Năm Chính Hãng, Bao Test đổi trả miễn phí 1 tháng đầu tiên(30 ngày xài miễn phí).

 

 

Tên Sản Phẩm Đơn Giá Tình Trạng Ghi Chú
IPAD 3 (PHIÊN BẢN 4G + WIFI)
iPad 3 4G WIFI 16G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 3 4G WIFI 16G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 3 4G WIFI 32G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 3 4G WIFI 32G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 3 4G WIFI 64G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 3 4G WIFI 64G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
IPAD 4 (PHIÊN BẢN 4G + WIFI)
iPad 4 4G WIFI 16G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iiPad 4 4G WIFI 16G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 4 4G WIFI 32G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 4 4G WIFI 32G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 4 4G WIFI 64G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad 4 4G WIFI 64G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
IPAD AIR (PHIÊN BẢN 4G + WIFI)
iPad AIR 4G WIFI 16G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 16G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 32G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 32G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 64G ĐEN   Hết Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 64G TRẮNG   Hết Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
IPAD AIR 2 (PHIÊN BẢN 4G + WIFI)    
iPad AIR 4G WIFI 16G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 16G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 16G VÀNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 64G ĐEN    Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 64G TRẮNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 64G VÀNG   Còn Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 128G ĐEN    Hết Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 128G TRẮNG   Hết Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad AIR 4G WIFI 128G VÀNG   Hết Hàng Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
IPAD PRO 9.7" (PHIÊN BẢN 4G + WIFI) 
iPad PRO 4G WIFI 32G ĐEN    Còn Hàng Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 32G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 32G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 128G ĐEN    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 128G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 128G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 256G ĐEN    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 256G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad PRO 4G WIFI 256G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
IPAD PRO 12.9" (PHIÊN BẢN 4G+WIFI)
 iPad PRO 4G WIFI 128G ĐEN    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
 iPad PRO 4G WIFI 128G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
 iPad PRO 4G WIFI 128G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
 iPad PRO 4G WIFI 256G ĐEN    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
 iPad PRO 4G WIFI 256G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
 iPad PRO 4G WIFI 256G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
 IPAD MINI (PHIÊN BẢN 4G + WIFI)
 iPad MINI 4G WIFI 16G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
 iPad MINI 4G WIFI 16G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
 iPad MINI 4G WIFI 32G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
 iPad MINI 4G WIFI 32G TRẮNG     Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
  IPAD MINI 2 (PHIÊN BẢN 4G + WIFI)
iPad MINI 2 4G WIFI 16G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 2 4G WIFI 16G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 2 4G WIFI 32G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 2 4G WIFI 32G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
IPAD MINI 3 (PHIÊN BẢN 4G + WIFI) 
iPad MINI 3 4G WIFI 16G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 16G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 16G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 32G ĐEN    Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 32G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 32G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 64G ĐEN    Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 64G VÀNG   Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
iPad MINI 3 4G WIFI 64G TRẮNG   Còn Hàng  Fullbox,Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +350k
     IPAD MINI 4 (PHIÊN BẢN 4G+WIFI)
iPad MINI 4 4G WIFI 16G ĐEN     Còn Hàng   Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 16G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 16G VÀNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 64G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 64G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 64G VÀNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 128G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 128G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 4G WIFI 128G VÀNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
     IPAD MINI 4 (PHIÊN BẢN WIFI)
iPad MINI 4 WIFI 16G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 16G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 16G VÀNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 64G ĐEN     Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 64G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 64G VÀNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 128G ĐEN    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 128G TRẮNG    Còn Hàng  Fullbox New 100% Chưa Active Apple
iPad MINI 4 WIFI 128G VÀNG    Còn Hàng Fullbox New 100% Chưa Active Apple

 

TRUNG TÂM
SỬA CHỮA - BẢO HÀNH

117/1A Nguyễn Thị Tú-
P.Bình Hưng Hòa-
Q.Bình Tân-TP.HCM 


Điện thoại
0854 515151

Mở cửa
8h30-18h (trừ CN)

Banner 1

Banner 2