Bảng Giá iPhone CHÍNH HÃNG Apple

Chế độ bảo hành : 1 Năm Chính Hãng, Bao Test đổi trả miễn phí 1 tháng đầu tiên(30 ngày xài miễn phí)

Tên Sản Phẩm Đơn Giá Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 New 100% Chưa Active Apple     
iPhone 8 64G
(Gray-Gold-Silver)
 17.690.000   có hàng sẵn New 100% Active Apple 
 iPhone 8 256G 
(Gray-Gold-Silver)
 20.690.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 

iPhone 8 Plus 64G 
(Gray-Gold-Silver) 

 20.790.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
 iPhone 8 Plus 256G 
(Gray-Gold-Silver)
 23.990.000   có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone 8 MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE 
iPhone 8 64G 
(Gray-Gold-Silver) 
14.900.000   có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL  
 iPhone 8 256G 
(Gray-Gold-Silver) 
17.900.000  có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL   
 iPhone 8 Plus 64G 
(Gray-Gold-Silver) 
18.900.000 có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL   
iPhone 8 Plus 256G 
(Gray-Gold-Silve 
20.900.000  có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL   
iPhone X New 100% Chưa Active Apple     
iPhone X 64G GREY   24.900.000 (MÁY LL + 800.000 VND) 

 có hàng sẵn

New 100% Active Apple 
iPhone X 64 SILVER 25.500.000 (MÁY LL + 800.000 VND) 

có hàng sẵn

New 100% Active Apple 
iPhone X 256G GREY   28.500.000 (MÁY LL + 800.000 VND)  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone X 256G SILVER  28.700.000(MÁY LL + 800.000 VND)  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone X MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE 
iPhone X 64G  23.500.000 có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone X 256G 25.900.000  có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

iPhone 7 New 100% Chưa Active Apple 

32GB Trắng (Silver) 12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Đen Mờ (Black) 12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Vàng (Gold) 12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Hồng (Rose Gold)  12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Trắng (Silver)  15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Mờ (Black)   15.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Vàng (Gold)  15.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Bóng ( Jet Black)  15.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Màu Đỏ ( Red )    16.900.000   Còn Hàng  New 100% Active Apple
256GB Trắng (Silver)  16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Mờ (Black)  16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Vàng (Gold)  16.690.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Hồng (Rose Gold)  16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Bóng (Jet Black)   16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Màu Đỏ (Red )     17.990.000   Còn Hàng  New 100% Active Apple
    iPhone 7 MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE
iPhone 7 32GB Trắng (Silver) 9.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 32GB Đen Mờ (Black) 9.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 32GB Vàng (Gold) 9.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 32GB Hồng (Rose Gold) 9.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Trắng (Silver) 10.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Đen Mờ (Black) 10.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Vàng (Gold) 10.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Hồng (Rose Gold) 10.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Jet Black (Đen Bóng) 10.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Đỏ (Red) 11.900.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

iPhone 7 Plus New 100% Chưa Active Apple

32GB Trắng (Silver)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Đen Mờ (Black)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Vàng (Gold)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple 
32GB Hồng (Rose Gold)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Trắng (Silver)   18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Mờ (Black)  18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Vàng (Gold)  18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Bóng ( Jet Black)   18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Màu Đỏ (Red )   18.900.000  Còn Hàng  New 100% Active Apple
256GB Trắng (Silver)     19.500.000   Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Mờ (Black)    19.500.000  Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Vàng (Gold)     19.500.000  Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Hồng (Rose Gold)    19.500.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Bóng (Jet Black)      19.550.000   Còn Hàng New 100% Active Apple
256 GB Màu Đỏ (Red )      19.900.000   Còn Hàng  New 100% Active Apple
iPhone 7 Plus MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE
iPhone 7 Plus 32GB Trắng (Silver) 12.900.000  Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 32GB Đen Mờ (Black) 12.900.000 Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 32GB Vàng (Gold) 12.900.000  Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 32GB Hồng (Rose Gold) 12.900.000  Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Trắng (Silver)    14.600.000   Còn Hàng   HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Đen Mờ (Black)  14.600.000 Còn Hàng   HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Vàng (Gold)  14.600.000 Còn Hàng   HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Hồng (Rose Gold)  14.600.000  Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Đen Bóng (Jet Black)  14.700.000  Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Red)  14.990.000  Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

IPHONE 6 - 6 Plus QUỐC TẾ NEW FULLBOX ACTIVE HỆ THỐNG APPLE

iPhone 6 (16GB) Gold 5.790.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống
iPhone 6 (64GB) Gold 6.790.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 (128GB) Gold 7.890.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 (16GB) Grey 5.399.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 (64GB) Grey 6.590.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 (128GB) Grey 7.690.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 (16GB) Silver 5.590.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 (64GB) Silver 6.590.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 (128GB) Silver 7.790.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus (16GB) Silver 6.990.000  Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus  (64GB) Silver 7.990.000  Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus (128GB) Silver 8.990.000  Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus (16GB) Gold 6.990.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus  (64GB) Gold 7.990.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống
iPhone 6 Plus (128GB) Gold 8.990.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus  (16GB) Grey 6.890.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus  (64GB) Grey 7.990.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 
iPhone 6 Plus (128GB) Grey 8.990.000 Còn Hàng Nguyên Seal, Phụ Kiện Đầy Đủ ,Active hệ thống 

IPHONE 6S-6S PLUS QUỐC TẾ NEW 100% CHƯA ACTIVE APPLE

 iPhone 6S

16GB Đen 6.390.000 Còn Hàng Active Apple
16GB Trắng 6.490.000 Còn Hàng Active Apple
16GB Vàng 6.590.000 Còn Hàng Active Apple
16GB Hồng 6.690.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Trắng 7.990.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Đen 7.990.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Vàng 8.190.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Hồng 8.390.000 Còn Hàng Active Apple
128GB Trắng 9.990.000 Còn Hàng Active Apple
128GB Đen 9.990.000 Còn Hàng Active Apple
128GB Vàng 9.990.000 Còn Hàng Active Apple
128GB Hồng 9.999.000 Còn Hàng Active Apple

 iPhone 6S Plus

16GB Trắng 7.990.000 Còn Hàng Active Apple
16GB Đen 7.990.000 Còn Hàng Active Apple
16GB Vàng 8.390.000 Còn Hàng Active Apple
16GB Hồng 8.490.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Trắng 9.990.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Đen 9.990.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Vàng 10.250.000 Còn Hàng Active Apple
64GB Hồng 10.350.000 Còn Hàng Active Apple 
128GB Trắng 11.450.000 Còn Hàng Active Apple
128GB Đen 11.600.000 Còn Hàng Active Apple
128GB Vàng 11.900.000 Còn Hàng Active Apple
128GB Hồng 11.900.000 Còn Hàng Active Apple
 

iPhone SE NEW 100% MÁY QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE APPLE

16GB Trắng Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple
16GB Đen Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple
16GB Vàng Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple
16GB Hồng Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple
64GB Trắng Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple
64GB Đen Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple
64GB Vàng Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple
64GB Hồng Liên Hệ  Còn Hàng New 100% Chưa Active Apple

IPHONE 5S QUOC TE

IPHONE 5S (16GB) GOLD 3.290.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (32GB) GOLD 3.450.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (64GB) GOLD 3.890.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (16GB) WHITE 3.190.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (32GB) WHITE 3.450.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (64GB) WHITE 3.850.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (16GB) GRAY 3.190.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (32GB) GRAY 3.400.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (64GB) GRAY 3.800.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k

 

TRUNG TÂM
SỬA CHỮA - BẢO HÀNH

117/1A Nguyễn Thị Tú-
P.Bình Hưng Hòa-
Q.Bình Tân-TP.HCM 


Điện thoại
0926.51.51.51

Mở cửa
8h30-18h (trừ CN)

Banner 1

Banner 2