Bảng Giá iPhone CHÍNH HÃNG Apple 0926 51 51 51

Chế độ bảo hành : 1 Năm Chính Hãng, Bao Test đổi trả miễn phí 1 tháng đầu tiên(30 ngày xài miễn phí)

Tên Sản Phẩm Đơn Giá Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 New 100% Chưa Active Apple 
iPhone 8 64G
(Gray-Gold-Silver)
 16.890.000   có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone 8 64G RED  17.890.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
 iPhone 8 256G 
(Gray-Gold-Silver)
 19.790.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone 8 256G RED  21.790.000 có hàng sẵn New 100% Active Apple 

iPhone 8 Plus 64G 
(Gray-Gold-Silver) 

 19.990.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 

iPhone 8 PLUS 64G RED 

19.990.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
 iPhone 8 Plus 256G 
(Gray-Gold-Silver)
 23.490.000   có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone 8 Plus 256G RED  23.990.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone 8 MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE 
iPhone 8 64G 
(Gray-Gold-Silver) 
14.600.000   có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL  
 iPhone 8 256G 
(Gray-Gold-Silver) 
17.600.000  có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL   
 iPhone 8 Plus 64G 
(Gray-Gold-Silver) 
18.600.000 có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL   
iPhone 8 Plus 256G 
(Gray-Gold-Silve 
20.600.000  có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL   
iPhone X New 100% Chưa Active Apple     
iPhone X 64G GREY   24.300.000

 có hàng sẵn

New 100% Active Apple 
iPhone X 64 SILVER 24.500.000

có hàng sẵn

New 100% Active Apple 
iPhone X 256G GREY   27.500.000   có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone X 256G SILVER  27.700.000  có hàng sẵn New 100% Active Apple 
iPhone X MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE 
iPhone X 64G  22.890.000 có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone X 256G 25.490.000  có hàng sẵn  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

iPhone 7 New 100% Chưa Active Apple 

32GB Trắng (Silver) 12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Đen Mờ (Black) 12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Vàng (Gold) 12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Hồng (Rose Gold)  12.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Trắng (Silver)  15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Mờ (Black)   15.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Vàng (Gold)  15.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Bóng ( Jet Black)  15.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Màu Đỏ ( Red )    16.900.000   Còn Hàng  New 100% Active Apple
256GB Trắng (Silver)  16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Mờ (Black)  16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Vàng (Gold)  16.690.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Hồng (Rose Gold)  16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Bóng (Jet Black)   16.990.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Màu Đỏ (Red )     17.890.000   Còn Hàng  New 100% Active Apple
    iPhone 7 MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE
iPhone 7 32GB Trắng (Silver) 8.800.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 32GB Đen Mờ (Black) 8.800.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 32GB Vàng (Gold) 8.800.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 32GB Hồng (Rose Gold) 8.800.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Trắng (Silver) 10.600.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Đen Mờ (Black) 10.700.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Vàng (Gold) 10.700.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Hồng (Rose Gold) 10.700.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Jet Black (Đen Bóng) 10.700.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 128GB Đỏ (Red) 11.700.000 Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

iPhone 7 Plus New 100% Chưa Active Apple

32GB Trắng (Silver)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Đen Mờ (Black)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
32GB Vàng (Gold)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple 
32GB Hồng (Rose Gold)   15.900.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Trắng (Silver)   18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Mờ (Black)  18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Vàng (Gold)  18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Đen Bóng ( Jet Black)   18.490.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
128GB Màu Đỏ (Red )   18.900.000  Còn Hàng  New 100% Active Apple
256GB Trắng (Silver)     19.500.000   Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Mờ (Black)    19.500.000  Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Vàng (Gold)     19.500.000  Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Hồng (Rose Gold)    19.500.000 Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Đen Bóng (Jet Black)      19.550.000   Còn Hàng New 100% Active Apple
256GB Màu Đỏ (Red )      19.900.000   Còn Hàng  New 100% Active Apple
iPhone 7 Plus MÁY LIKENEW 99% ZIN ALL CHÍNH HÃNG APPLE
iPhone 7 Plus 32GB Trắng (Silver) 11.900.000  Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 32GB Đen Mờ (Black) 11.900.000 Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 32GB Vàng (Gold) 11.900.000  Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 32GB Hồng (Rose Gold) 11.900.000  Còn Hàng    HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Trắng (Silver)    13.900.000   Còn Hàng   HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Đen Mờ (Black)  13.900.000 Còn Hàng   HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Vàng (Gold)  13.900.000 Còn Hàng   HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Hồng (Rose Gold)  13.900.000  Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Đen Bóng (Jet Black)  13.900.000  Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 128GB Đỏ (Red)  14.890.000  Còn Hàng  HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 256GB Trắng (Silver) 15.300.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 256GB Đen Mờ (Black) 15.300.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 256GB Vàng (Gold) 15.300.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 256GB Hồng (Rose Gold) 15.300.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 256GB Đen Bóng (Jet Black) 15.400.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 7 Plus 256GB Đỏ (Red) 16.400.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

IPHONE 6 - 6 Plus QUỐC TẾ FULLBOX ACTIVE HỆ THỐNG APPLE

iPhone 6 (16GB) Gold 4.590.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (64GB) Gold 5.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (128GB) Gold 6.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (16GB) Grey 4.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (64GB) Grey 5.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (128GB) Grey 6.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (16GB) Silver 4.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (64GB) Silver 5.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 (128GB) Silver 6.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL  
iPhone 6 Plus (16GB) Silver 5.990.000  Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 Plus  (64GB) Silver 6.990.000  Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL  
iPhone 6 Plus (128GB) Silver 7.990.000  Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 Plus (16GB) Gold 6.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 Plus  (64GB) Gold 7.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 Plus (128GB) Gold 8.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 Plus  (16GB) Grey 5.990.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
iPhone 6 Plus  (64GB) Grey 7.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL  
iPhone 6 Plus (128GB) Grey 8.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

IPHONE 6S-6S PLUS QUỐC TẾ FULBOX ACTIVE HỆ THỐNG APPLE

 iPhone 6S

16GB Đen 4.990.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Trắng 5.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Vàng 5.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Hồng 5.390.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Trắng 5.990.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Đen 5.990.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Vàng 6.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Hồng 6.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Trắng 7.390.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Đen 7.390.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Vàng 7.590.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Hồng 7.699.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

 iPhone 6S Plus

16GB Trắng 6.990.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Đen 6.990.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Vàng 7.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Hồng 7.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Trắng 8.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Đen 8.190.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Vàng 8.490.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Hồng 8.490.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Trắng 9.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Đen 9.290.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Vàng 9.590.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
128GB Hồng 9.590.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
 

iPhone SE MÁY QUỐC TẾ ACTIVE HỆ THỐNG APPLE

16GB Trắng 4.600.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Đen 4.600.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Vàng 4.800.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
16GB Hồng 4.800.000 Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Trắng Liên Hệ  Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Đen Liên Hệ  Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Vàng Liên Hệ  Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 
64GB Hồng Liên Hệ  Còn Hàng HÀNG CHÍNH HÃNG APPLE - ZIN ALL 

IPHONE 5S QUOC TE

IPHONE 5S (16GB) GOLD 3.290.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (32GB) GOLD 3.450.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (64GB) GOLD 3.890.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (16GB) WHITE 3.190.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (32GB) WHITE 3.450.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (64GB) WHITE 3.850.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (16GB) GRAY 3.190.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (32GB) GRAY 3.400.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k
IPHONE 5S (64GB) GRAY 3.800.000 Còn Hàng Fullbox,Seal Box Nguyen Hop,Phu Kien Cap Sac Day Du +300k

 

IPAD CHÍNH HÃNG 

Chế độ bảo hành : 1 Năm Chính Hãng, Bao Test đổi trả miễn phí 1 tháng đầu tiên(30 ngày xài miễn phí).
 

MACBOOK CHÍNH HÃNG 
Chế độ bảo hành : 1 Năm Chính Hãng, Bao Test đổi trả miễn phí 1 tháng đầu tiên(30 ngày xài miễn phí)

Sản Phẩm Giá ( đ )
Macbook Air 13 in - MMGF2 - 128GB 17.800.000
Macbook Air 13 in - MJVG2 - 256GB 19.150.000
Macbook Air 13 inch -2015- MJVE2 15.900.000
The New Macbook Retina 12 in - MLHE2 - 256GB 21.950.000
The New Macbook 12 in - MLHA2 - 256GB 21.900.000
The New Macbook 12 in - MNYK2 - 256GB 26.000.000
Macbook Pro 13 in - MPXT2 - 256GB 31.500.000
Macbook Pro Retina 13 in - MF840 - 256GB 26.000.000
Macbook Pro Retina 15 in - MC975 - 256GB 21.500.000
Macbook Pro Retina 15 in - ME294 - 512GB 28.000.000

SAMSUNG S9 - S9 PLUS CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU 
Chế độ bảo hành : 1 Năm Chính Hãng, Bao Test đổi trả miễn phí 1 tháng đầu tiên(30 ngày xài miễn phí)

SAMSUNG S9 64G  18.490.000 Còn Hàng New 100% Chưa Active Samsung
SAMSUNG S9 128G 20.390.000 Còn Hàng New 100% Chưa Active Samsung
SAMSUNG S9 PLUS 64G  21.300.000 Còn Hàng New 100% Chưa Active Samsung
SAMSUNG S9 PLUS 128G 22.700.000 Còn Hàng New 100% Chưa Active Samsung

SAMSUNG CHÍNH HÃNG  
Chế độ bảo hành : 1 Năm Chính Hãng, Bao Test đổi trả miễn phí 1 tháng đầu tiên(30 ngày xài miễn phí)

Samsung Galaxy S6 Au Gold , White 4.390.000
Samsung Galaxy S6 - White 4.000.000
Samsung Galaxy S6 - Gold 4.000.000
Samsung Galaxy A7 ( 2017 ) 5.500.000
Samsung Galaxy Note 4 CTY - Gold 3.690.000
Samsung Galaxy Note 5 - Gold 6.990.000
Samsung Galaxy S7 Edge TBH - Blue 9.290.000
Samsung Galaxy S7 Edge Hàng Công Ty - Black 9.700.000
Samsung Galaxy S8 - Black 9.700.000
Samsung Galaxy S8 Plus CTY - Gold 10.290.000
Samsung Galaxy Note 8 64GB - Gold 14.900.000
Samsung Galaxy Note 8 64GB - Tím 14.400.000
Samsung Galaxy Note 8 XT - Black , Orchild , Gray 15.390.000
Samsung Galaxy Note 4 64GB - Gray 2.850.000
Samsung J7 Plus - Gold 6.160.000
Samsung Galaxy Note FE - Hàng Công Ty - Blue 11.690.000


Bản quyền Website thuộc www.vietmymedia.com  - trực thuộc Công Ty Truyền Thông Du Lịch Việt Mỹ  - Thành Viên Tập Đoàn Kinh Tế Việt Mỹ - Vietmygroup 

TRUNG TÂM
SỬA CHỮA - BẢO HÀNH

117/1A Nguyễn Thị Tú-
P.Bình Hưng Hòa-
Q.Bình Tân-TP.HCM 


Điện thoại
0926.51.51.51

Mở cửa
8h30-18h (trừ CN)

Banner 1

Banner 2